for grandpa for sure! My verse or your verse?

Hello world!

transfer from old blog, to this

construction time! stay tuned!

long time no bloggie! time for some news

April 12, 2010two new tracks are in production. if all goes well there will be video and a possible release late spring, or something. In the meantime check out our FB page for more recent news / wHaTiF?
wHaTiF? on facebook

new album out now! free download!

January 18, 2009

So, what do people think about the new album.

Three reviews from Jamendo.
al.trombone / 4.5 stars out of 5
Tolle Stimme …
20/01/09
… die sich wunderbar in die – wie für sie gemachte – Musik einfügt.

Insgesamt bietet das Album genug Abwechslung um nicht langweilig zu werden aber trotzdem im Stil und in sich stimmig zu bleiben.

Dennoch finde ich, dass bei diesem Album alles von der Gesangstimme lebt; die Musik ist schmückendes und unterstreichendes – aber keinesfalls vernachlässigbares – Beiwerk.

Ein sehr schönes, gelungenes Album.

MonoMan2009 / 5 stars out of 5
Awesome
10/02/09
I strongly recommend this album to all and everyone.
It should be listened to in every household across the planet.
In fact, it should be punishable by law not to listen to “The Final Meltdown?”.
I hereby testify that I am not, nor have I ever been a member of this group or in any way associated with this group or its affiliates.
My favourite tracks are all of the tracks. Why? Because they are all very good.
This album sounds like it is made to climb straight to the top of all charts.
I like the design of the cover; it is designed to look very good and the artists depicted look very good as well. They ought to become millionaires and tour the world.
Playing live, they would probably sound as good as this record does, that is, like the best of the best.
To summarize, I find this album very appealing

Sonvol / 4.5 stars out of 5
Bjoerkish
22/01/09
This sounds a lot like Bjoerk, Mum,… Islandic! But still the best Jamendo release this year! Great music!

From Swedens number one music forum, 99musik, we got these responses so far (the swedish orginal text first and the translation after).

LEE Cordon Bleu
Wow var verkligen bra och tack för detta fina album.
Helt otroligt att inte fler har laddat ned och kommenterat.
Ni är verkligen bra

Synapskollaps
Real or fiktion – Tror jag hört den här förut? Skitbra! Om än lite skum…
Jag vet inte… Tycker att ni sjunger bra, skriver sköna texter, hittar bra melodier.
Men sen blir det lite för skevt för mig!

tublenco
Jag älskar detta!
Skevt & lekfullt. Man blir dessutom inspirerad.
Tummarna i zenith!

Sisältää

super härlig stämning och kul med alla små infall! Det mesta låter triphop, måste jag säga men det är ju inte dåligt. Jag känner av en del äldre Tricky i materialet och han var ju kung en gång i tiden. Tjejen har en grymt härlig röst och jag tycker det är helt genialt när den ligger mot mansrösten i Bo Ding Ding. Den låten är helknepig, för övrigt. Känns lite som ett skämt men den växte på mig och blev som en spännande version av någon Leonard Cohen-låt.

PF
Har inte hört hela men det låter ytterst välgjort. Gillar tjejens röst.

Skilling
Ok, here we go:

Jag har svårt för “Bosse Ding Ding”. Jag har ännu svårare för “Stand Up”. Med det är allt negativt avklarat.

“Rainy Days”, “Real Or Fiction”, “People Talk”, “Jenny And Her Father”, “Dream Of Peace” och “Running Over Fields” är total världsklass. Fantastiskt låtsnickeri, enastående framförande, snortight produktion och en Linnea som är en storstjärna i sin linda, om det finns någon logik i den här världen (vilket jag iofs betvivlar).

Hon berör mig på ett sätt som jag så här spontant bara kan kan komma på två andra svenska sångerskor som gör, nämligen Stina Nordenstam och Karin Dreijer. Ett fantastiskt uttryck och ett galet bra samspel med er som står för instrumenteringen.

Jag är helt övertygad om att när det här året är slut, så kommer låtarna jag nämnde här ovanför fortfarande att vara bland det bästa vi åstadkommit i det här landet under 2009, om inte det bästa.

Jag har enorm respekt för er och jag unnar er ordentligt med uppmärksamhet för vad ni presterar.

Förresten, har ni skickat skivan till Pitchfork? Om inte, gör det! Nu!

TMB
Och äntligen efter en massa bedrövelser den här veckan så har man äntligen fått ordning på datorhelvetet så man kan lyssna på det nya albumet.

Så vad kommer man fram till efter första lyssningen? Tja, att ni håller fanan högt som vanligt och levererar ännu en solid produktion.

Den enda låten som inte föll mig riktigt i smaken var Stand Up men det var nog mer för att den bryter mönstret eller stilen på skivan genom att vara en ganska normal låt (om det nu skall vara något negativt ). Bo Dig Ding gör det också men inte riktigt på samma sätt så den klarar sig på ett bättre sätt. Det kan iofs bero på att jag hört den förut så jag var ‘förberedd’ den här gången. Dessutom så börjar jag tycka om den som den konstiga låt den är

Som redan nämnts så har ju Linnea en gudabenådad pipa och lixom Skilling skrev så berör den på ett sätt som få artister lyckas med. Dessutom så passar den till musiken på ett superbra sätt. Ljudproduktion med allt vad det innebär är som alltid grymt imponerande. I mina amatöröron så låter helt enkelt ‘kommersiellt’ om det hela.

enapa

Lyssnar nu, mkt gosig skiva fan ju… (iofs inte så oväntat) ,, , iofs vore det nais om det skulle brista ut i mer storslaget och maffigt nångång …
Dream of peace+rainy days kickar ju det mesta som man hört på radion i “pop”-stuk med tjejsång de senaste åren, och då har det ju levereats mer bra sånnt än nånsin liksom..
kick äs!

odlarn

Lyssnat på den ett par gånger när jag sitter och jobbar nu, väldigt trevligt och bra.

Mein

Får lite Tom Waits-vibbar av skivan.
Det låter genomgående skitbra. Dels för att det låter skitbra men minst lika mycket för att det hörs att ni har kul. Vissa låtar faller mig i smaken mer än andra men det ändrar inte det faktum att ni gjort ett grymt bra jobb.

Som Tublenco sa – Inspirerande!!

Bugar mig ödmjukt!
/Mein

_________________
english translation

LEE Cordon Bleu
Wow that was really good and thanks for this fine album.
Quite amazing that no more have downloaded and commented on.
You guys are really good

Synapskollaps
Real or fiction – I think I heard this before? Fuck! Albeit a little skewed …
I do not know … You sing well, write beautiful texts, Find good melodies.
But then it becomes a little skewed to me!

tublenco
I love this!
Crooked & playful. It will also be inspired.
Thumbs in Zenith!

Sisältää

super wonderful atmosphere and fun with all the little tricks! Most sounds triphop, must I say, but it’s not bad. I feel some older Tricky in the material and he was king in the past. The girl has a cruel lovely voice and I think it is quite brilliant when it is against the man’s voice in Bo Ding Ding. The song is weird. Feels a bit like a joke but it grew on me and sounds like an exciting version of a Leonard Cohen song.

PF
Have not heard the whole but it sounds very well. Do like the girl ‘s voice.
Skilling
Ok, here we go:

I have a problem with the “Bosse Ding Ding”. I have even more difficult for the “Stand Up”. That takes care of the negative part.

“Rainy Days,” “Real Or Fiction”, “People Talk,” “Jenny And Her Father,” “Dream Of Peace “and” Running Over Fields “is the total world. Fantastic songwriting, outstanding performance, tight production and a Linnea which is a
big star in its infancy, if there is any logic in this world (which I really doubt). She affects me in a way that only two other Swedish singers can do, namely, Stina Nordenstam and Karin Dreijer. A fantastic expression and a (crazy) good interaction with the instrumentations. I am totally convinced that when this year is up, so will the songs I
mentioned above will still be among the best we have achieved in the this country in 2009, if not the best.
I have enormous respect for you and I wish you well with attention to what you are performing. By the way, have you sent the disc to Pitchfork? If not, do it! Now!

TMB

So what can one say after the first listen? Well, you keep flag flying as usual, and delivers yet another solid production.

The only song that was not to my taste was Stand Up but it had more to do with break the pattern or style of the disc, as its quite a normal song (if thats a negative thing to say?). Bo Dig Ding will also make it but not quite the same way as it can manage in a better way. It may depend on that I heard it before so I was’ prepared ‘this time. Also, I start to think about it as the odd song it is. As already mentioned, as has Linnea DIVINELY GIFTED voice and as Skilling wrote, it affects in a way that few artists achieve. Also, fits to the music in a great manner. The production is really impressive. In my amateur ears it sounds ‘commercial’.

the final meltdown

January 1, 2009

almost there
release date 090117
update! we are waiting for Jamendo to moderate the album (what the hell that means) and it looks like they are taking a lot of time to do so…


new album! what album?

December 13, 2008


the trinity of confusion
decision today, remix of two tracks

we are waiting, and waiting…

December 10, 2008


…and when we have waited some time we are waiting
some times more for more time to wait.and what are we waiting for you may ask
well, a cover for the new album would be nice.
probably the new album will not come out this year, early 2009 is more realistic.

Another Scary Thing – free download

November 10, 2008

the second album from wHaTiF?, released in 2007.

jamendo

free download at Jamendo

meeting today, for some final decisions

October 27, 2008on the agenda we have / edit 081027 21.19
final touch on “Jenny and her father”
done
final touch on “Dream of Peace”
done
what songs do we include on the album?
Rainy Days
Bo Digh Ding
Real Or Fiction
Heart Box
People Talk
Jenny and her father
Dream Of Peace
Stand Up
Running Over Fields

name for the new album?
the final meltdown?

do we have the time to make a video?
we did not talk about it, hm ?
do we need a video?
It´s fun!
who cares?
We do!

what do we know?
nothing much!
well, it will be released for free download
more info later.

getting closer…perhaps…if…maybe…ahum

October 14, 2008

running over fields and stand up just alone, jenny and her father had a dream of peace with Bo Dig Dings heartbox, is it real or fiction or is it just rainy days

soon come

a very nice day, pungent with creativity and lots of nice decision, such as

 1. papersound on Just alone have to go
 2. new vox take on Real Or Fiction, lets try it
 3. to much kick in People talk (Linneas suggestion) lets try to clean it
 4. Running over fields , cucumber in the beginning goes to trash, train whistle down in the mix during intro
 5. stand up, new take on vox, new intro with ack guitar, build it up
 6. dream of Peace, needs new arr, intro guitar by pål
 7. heart box is to long, needs to go to the hair dresser, tighten up
 8. pull yourself  together, new refrain/chorus or so, new vox by Linnea and Pål together, but maybe its not a wHaTiF? song anyway, time will tell
 9. we made a new arr on cluster, added a refrain/chorus spot on, kind of
 10. Really nice food from Spicy Hot.
 11. Connys new camera made a big impression on Linnea and Pål. Buy! Buy! Now!
 12. and finally, Dont open was closed, a final touch on the mix and we all are very happy about it. Took time, but what the hell, we got lots of it

coming closer

May 28, 2008

Warrington Cheshire / loading bay 080321

March 25, 2008

Laidback dudes on their way to Warrington Cheshire, 080321

at the abandon factory collecting sounds for future project

work in progress

at the seafront, looking cool

miles apart and yet so close

#

#
more to come from this project called Loading Bay

more pictures here

weird things happens

March 19, 2008

studio time 080316

March 16, 2008

Monster / wHaTiF?

March 14, 2008

Ignorance is bliss/knowledge in art

January 13, 2008

Pål

Alright, now we have been on target for a day and more and this

time not over the net but in the same actual facility. Making music

from playing instruments, singing, adding sounds and editing it on

several computers takes both a certain amount of “creative flow” and

also some kind of actual knowledge regarding all parts of the process.

Still its obvious that when you are playing, recording and editing you have

to find the magic spark from some kind of “really silly, open minded, playful attitude”.

Its always great to enjoy the process of making music as a group and

struggling with egos and inspirations is the natural basis of it.

And so we now face the question: Where are we going right know?

Maybe there is no answer and maybe no answer is needed.

Just the will to keep on playing and creating the songs. Songs? what is a song anyway?

studio time 080112

January 13, 2008

conny/

lots of talking, what is a song? is this a song? why do you have two intros to your song? how many songs are we working on at the time? is it ok to do some heavy metal stuff? is my computor to old for this shit? where is Linnea? why is the toilet out of work? why could I not get some sleep during the night? but we did manage to organize a lot of our work so far, at least I know what I dont know. possible name for a group consist of Marakas and wHaTiF? the house / what do you say Mark?

new tracks

December 16, 2007

During the collaboration with Marakas on the House project, two songs emerged that may be included on the new album. Not that we know anything about the new album at the moment, but maybe they will survive the process.

real or fiction

just alone

work on new album is…

December 4, 2007

…slowly approaching the beginning.

that’s the working pace for the moment.

new home for wHaTiF?

December 3, 2007Well, maybe, slowly we are moving the old site over to wordpress.

this is the story so far / from the old site
051219-071006

070702 / Mark and Jayne visit

and the three dudes, deaf, blind and mute made some noice

eating and drinking

and more beer

070522 /

in january Pål and Conny went over to old England for a visit to their friend Marakas. Some music did occure and this is the result, so far

070421 /

new pictures from 21/4

070401 /

tracks/songs that did not make it… left overs in the music section.

070328 /

album by Pål on line now! Impressionism

070319 /

free downloads in the download section

070310 /

release party for AST

wHaTiF? approx. 18 years ago! Time goes by.

_________________________________________

070309 /

sometimes you stumble upon something that is so good, you think its no use to try anything yourself…

Fiktion

_________________________________________

070304 /

our friend Marakas at Myspace Music.

Check it out

Marakas Computer Music

_________________________________

070219 /

the new album from wHaT iF?

Get your copy today! order now!

Listen!

070129 /

the new album, Another Scary Thing is finally ready for release. We are waiting for the cover work. Stay tuned!

_________________________________

Its our sad duty to inform you all that the inspiration source for the track “Weird neighbour” died this weekend.

So…as a warning to all you weird neighbours out there, clean up your act and stop irritate your neighbours!

And no! We did not kill him, he died from his own way of life! Sad but true!

“weird neighbour” moving out from the olivetti residents, early autumn 2006…

070108 /

more pictures from this event in the pictures section.

Marakas, Pål and Conny relaxing at a misty pub.

and making music together in the same room, house and country for the first time ever

and more relaxing at the pub

more info later.

070102 /

Pål and Conny decided it was time for a trip to old England, and a visit to Marakas. Whats up? A collaboration with the dude over there? Or just a nice trip for pleasure and recreation?More ino soon

the first meeting/ale with Marakas. And there was lots of rejoice!

061208 /

Electricity available for free download on the download page!

Individual pages for Linnea, Pål and Conny.

061205 /

Four new tracks on myspace!

Listen! Download! Get it now!

061022

work on the new album approaching the final phase.

working titles so far are…

are you sure?

message in tongues

tango

lost

another scary thing

dear neighbour

recycled air

face the facts

components

body

dont die

up the river

the stream

something good

—————————————————-

060721

new video on line / recycled air

060709

three videos for iPod on the music page /download

060703

video for “this stream” on line, video still in progress

video from what if?´s studio session on line.

060629

video for “up the river” and “monster” on line

late june / 2006

what if?´s first studio session

before

after

———————————————–

060406

confirmation / world wide release /

Electricity on i-Tunes.

Date for release is set to 24/4.

more info later!

060108

work on second album from What if? / autumn of 2006.

Working title “Another scary thing”

05 12 29

the birth of wHaTiF?
The new CD from Olivetti is no more a Olivetti CD. It´s going to be a groupproject, at the time called “What if”.

051219

work on new CD,

Electricity, / completed.

05 06 29
The work on Electricity goes on.

New singer is working on some of the tracks. More info later.

05 06 07
Well, lets see, Olivetti is working on the new CD, currently called “Electricity” . So far nine tracks….more info later.

Advertisements

One response

 1. Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

  August 8, 2010 at 5:47 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s